Algemene Ledenvergadering (ALV) 2005

Op donderdag 17 maart 2004 vindt in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanvang om 20:00 uur precies (er is vanaf 20:00 uur dan ook geen badminton in de Scholen Gemeenschap Reigersbos).

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het in 2004 gevoerde beleid en worden de beleidsplannen voor 2005 gepresenteerd.

De vergadering wordt aandachtig gevolgd...Agenda (concept):
1. Opening en vaststelling agenda
2. Notulen ALV 2004
3. Jaarverslag 2004
4. Financiële verantwoording 2004
5. Verslag kascommissie
6. Goedkeuring jaarverslag en financiële verantwoording, inhoudende decharge voor het gevoerde bestuur
7. Aftreden bestuursleden
8. Verkiezing bestuursleden
9. Benoeming kascommissie
10. Vooruitblik 2005
11. Begroting 2005 inclusief contributievoorstel
12. Rondvraag
13. Sluiting

Evenals vorig jaar zullen de leden in staat worden gesteld om vooraf kennis te nemen van het jaarverslag inclusief financiële verantwoording over 2004.

De notulen van de ALV kunnen hier per e-mail worden opgevraagd.

Jan Bresser
Secretaris

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.