Informatie

Topsport of puur recreatief, Badminton Vereniging Gaasperdam biedt een scala van mogelijkheden om badminton te spelen.

Wellicht wilt u of uw kind eerst eens ‘de sfeer proeven’. Geïnteresseerden kunnen langskomen op de verschillende speeldagen en zich melden bij de begeleider van de betreffende dag. Zij kunnen dan eventuele vragen beantwoorden. Er kan kosteloos 2 keer worden meegespeeld. Daarna dient u als lid te worden ingeschreven.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de mogelijkheden die BV Gaasperdam biedt.

Jeugd

Alle jeugd traint op dit moment op dinsdag van 18:00 – 19:30. Op dit tijdstip worden voor verschillende niveaus trainingen aangeboden.

Jeugd (niet competitie)
Beginnende badmintonners en jeugdspelers die nog niet vaardig genoeg zijn om competitie te spelen (of daar niet aan mee willen doen, dat kan natuurlijk ook), kunnen dan ook meer dan welkom op dinsdag avond van 18:00 – 19:30.

De trainingen worden verzorgd door deskundige en gediplomeerde trainers. Daarnaast worden de trainers ondersteund door een aantal vrijwillige begeleiders. Als de spelers de eerste vereiste vaardigheden onder de knie hebben, kunnen ze na toestemming van de trainers bij de meer gevorderde spelers worden voorbereid op het competitiespelen.

Er vindt regelmatig doorstroming plaats van jeugdspelers naar de jeugdcompetitie.

Voor actuele contributie bedragen, zie Contributiekosten.

Jeugd (competitiespelend)

De meer ervaren jeugdspelers kunnen in competitieverband wedstrijden spelen tegen andere verenigingen. Op dit moment hebben we een jeugd team dat speelt in de klasse onder de 15 (nylon). De thuis wedstrijden zijn op zondag ochtend vanaf 9:30 in de Sporthal Gaasperdam.

Ook de competitie spelende jeugd traint op dinsdag van 18:00 tot 19:30.

De training wordt verzorgd door een deskundige en gediplomeerde trainer. Daarnaast wordt de trainer ondersteund door een aantal vrijwillige begeleiders.

Op het moment dat een jeugdspeler 16 jaar wordt, bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de seniorencompetitie.

Voor actuele contributie bedragen, zie Contributiekosten.

Senioren (recreanten)

Beginnende badmintonners en spelers die recreatief willen spelen, kunnen dit doen op:
dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur of
woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur of
woensdagavond van 21:00 tot 23:00 uur.
Recreatief wil niet zeggen dat er minder fanatiek wordt gespeeld. Bij de recreanten echter komt gezelligheid en plezier op de eerste plaats. Na afloop is in de kantine van de sporthal gelegenheid onder het genot van een drankje en een hapje na te praten over de gespeelde partijen of andere onderwerpen.

Voor actuele contributie bedragen, zie Contributiekosten.

Senioren (competitie spelend)

Het is bij BV Gaasperdam mogelijk in competitieverband wedstrijden tegen andere verenigingen te spelen. Gaasperdam neemt met verschillende teams deel aan de competitie. In het seizoen 2014-2015 komt Gaasperdam in de competitie uit vanaf de 3de divisie landelijk tot en met de 4de klasse district. De thuiswedstrijden worden in het algemeen op zaterdagavond gespeeld in de Sporthal Gaasperdam.

Voor competitiespelers die uitkomen in de lagere klassen vindt de training plaats op:

Donderdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. De trainingen worden verzorgd door deskundige en gediplomeerde trainers.

Voor actuele contributie bedragen, zie Contributiekosten.

Competitie en toernooien

Het is bij badminton gebruikelijk de tegenstanders na afloop van de wedstrijd een drankje aan te bieden. Omdat kinderen hiervoor vaak geen geld op zak hebben, heeft de club ervoor gekozen om aan elk competitie spelend jeugdlid een bijdrage voor een consumptie voor de tegenstander te vragen. Deze bijdrage is opgenomen in de contributie voor jeugdcompetitiespelers.

Elk jaar worden voor de competitiespelers (zowel jeugd als senioren) de clubkampioenschappen gehouden. Deze vinden in het algemeen plaats in de maand mei. Dit houdt tevens in dat na de maand april geen training meer wordt gegeven.

In de maand april/mei wordt het jaarlijkse Gaasperdam-toernooi gehouden. Op zaterdag of zondag (op 1 dag dus) wordt het toernooi voor de jeugd gespeeld. De jeugdspelers kunnen zich aanmelden voor het enkelspel en het dubbelspel (voor gemengd dubbel is geen animo, maar dat verandert wel als ze wat ouder worden!). Daarnaast wordt het beroemde ‘ouder-kind’-toernooi gespeeld. De spelers worden zo veel mogelijk ingedeeld op sterkte. Doelstelling is zoveel mogelijk kinderen zoveel mogelijk partijen te laten spelen. Op zondag (op 1 dag dus) wordt het toernooi voor de senioren gespeeld. De spelers kunnen zich aanmelden voor het dubbelspel en het gemengd dubbel. De spelers worden ingedeeld op sterkte. Doelstelling is zoveel mogelijk spelers zoveel mogelijk partijen te laten spelen. De sfeer is elk jaar weer ongekend!

Statuten, Huishoudelijk Reglement en privacy verklaring

Statuten zijn voor een vereniging geldende grondregels, deze worden opgemaakt door een notaris en zijn wettelijk verplicht. Ieder (kandidaat) lid dient zich hieraan te houden. De statuten van BV Gaasperdam kun je hier ophalen.

Huishoudelijk Reglementen zijn reglementen die door de meerderheid van de leden zijn aangenomen en mogen niet in strijd zijn met de statuten. Ieder (kandidaat) lid dient zich hieraan te houden. Het Huishoudelijk Reglement van BV Gaasperdam kun je hier ophalen.

Onze privacy verklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Inschrijven en opzeggen

Je kunt twee keer gratis mee komen trainen en wanneer je besluit om lid te worden, krijg je een inschrijfformulier van de (jeugd)coördinator, het bestuurslid, de begeleider of de train(st)er. Lever het ingevuld weer in en dan ontvang jij een bevestiging van de ledenadministratie.

Een eventuele opzegging dient uitsluitend te geschieden per mail via ledenadministratie@bvgaasperdam.nl. Een opzegging is pas geldig als hiervan een schriftelijk reactie is terug ontvangen van de ledenadministratie.

Voor blessures geldt binnen onze vereniging een wachttermijn van 3 maanden. Dat wil zeggen: de eerste 3 maanden is een blessure voor eigen rekening. Na die 3 maanden betaal je als niet-spelend lid € 30,00 euro per half jaar. Dit bedrag wordt achteraf verrekend met het nieuwe contributiebedrag in de volgende contributieronde (met andere woorden: geen tussentijdse verrekening of restitutie). De wachttijd van 3 maanden gaat in op het moment dat de blessure is gemeld per mail via ledenadministratie@bvgaasperdam.nl. Pas nadat het herstel weer is gemeld bij de ledenadministratie, kan weer worden deelgenomen aan badmintonactiviteiten.

Vragen
Toch nog vragen, stuur dan een mailtje naar BV Gaasperdam.