Contributiekosten

Overzicht kosten

BV Gaasperdam probeert zoveel mogelijk contributiedifferentiatie toe te passen, dat wil zeggen dat uitsluitend wordt betaald voor basisfaciliteiten en dat voor andere faciliteiten (bijvoorbeeld het gebruik van veren shuttles) extra wordt betaald. De onderstaande tabel toont een overzicht van de contributiebedragen (te betalen per 1 april en 1 oktober van elk jaar) per half jaar indien een incassomachtiging is afgegeven.

Contributie vastgesteld door de ALV op 28 maart 2024

ONDERWERP

SOORT

BEDRAG

EENHEID

Inschrijfgeld € 10,- eenmalig
Contributie jeugd tot en met 10 jaar € 62,50 per half jaar
Contributie jeugd vanaf 11 jaar € 85,50 per half jaar
Contributie jeugd competitie t/m 16 jaar (nylon) € 97,50 per half jaar
Contributie jeugd competitie t/m 16 jaar (veren) € 120,- per half jaar
Contributie senior recreant (nylon) € 90,- per half jaar
Contributie senioren competitie (nylon) € 125,- per half jaar
Contributie senior competitie (veren) € 175,- per half jaar

Inschrijven en opzeggen

Je kunt twee keer gratis mee komen trainen en wanneer je besluit om lid te worden, krijg je een inschrijfformulier van de (jeugd)coördinator, het bestuurslid, de begeleider of de train(st)er. Lever het ingevuld weer in en dan ontvang jij een bevestiging van de ledenadministratie.

Een eventuele opzegging geldt uitsluitend per half jaar en dient uitsluitend schriftelijk te geschieden, uitsluitend per mail op ledenadministratie@bvgaasperdam.nl en wel tenminste één maand van tevoren (dus uiterlijk vóór 1 maart en vóór 1 september). Een opzegging is pas geldig als hiervan een schriftelijk reactie is terug ontvangen van de ledenadministratie. Opgezegd en binnen 1 jaar weer opnieuw inschrijven? Daar wordt € 30,00 euro inschrijfgeld voor gerekend in verband met de administratiekosten.

Voor blessures geldt binnen onze vereniging een wachttermijn van 3 maanden. Dat wil zeggen: de eerste 3 maanden is een blessure voor eigen rekening. Na die 3 maanden betaal je als niet-spelend lid € 30,00 euro per half jaar. Dit bedrag wordt achteraf verrekend met het nieuwe contributiebedrag in de volgende contributieronde (met andere woorden: geen tussentijdse verrekening of restitutie). De wachttijd van 3 maanden gaat in op het moment dat de blessure is gemeld per mail via ledenadministratie@bvgaasperdam.nl. Pas nadat het herstel weer is gemeld bij de ledenadministratie, kan weer worden deelgenomen aan badmintonactiviteiten.