Kort Verslag Algemene Leden Vergadering van 17 maart 2005

Afgelopen donderdagavond 17 maart 2005 vond weer de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Er waren 45 leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd. Ruim 45 leden hadden afgezegd. Het aantal leden dat het jaarverslag had opgevraagd (nu 7) was ook ruim groter dan vorig jaar, maar naar de mening van het bestuur nog steeds te laag.

De vergadering begon voorspoedig. De notulen van de ALV 2004 leverden bijna geen vragen op. Het jaarverslag 2004 en de financiële verantwoording werden vlotjes doorgenomen. De kascommissie las bij monde van Björn Coltof haar verslag voor: alles was in orde bevonden.

Met betrekking tot de bestuurssamenstelling waren drie bestuursleden aftredend. De overgebleven drie bestuursleden hebben gemeend ook hun functies ter beschikking te stellen, zodat niemand hoeft te worden afgeschrikt om zich aan te melden als bestuurslid. Er ontstond enige discussie over de achtergronden van het aftreden van zoveel bestuursleden en het ter beschikking stellen van hun functies.

ALV 2005: Druk overleg in de pauze..Uit de vergadering kwam de suggestie naar voren om te zoeken naar iemand die gesprekken voert met (bestuurs)leden om de mogelijkheid van een nieuw bestuur te onderzoeken: een informateur zogezegd. Eveneens vanuit de vergadering werd Jan Bresser gevraagd deze rol op zich te willen nemen. Hij heeft daarin toegestemd en verwacht circa 3 tot 5 maanden nodig te hebben, waarbij hij zich realiseert dat het beter is als het 3 maanden duurt dan wanneer het 5 maanden duurt. Vanuit de ALV zal hij terug kunnen vallen op een tweetal leden: Arno Bouwens en Peter Zagt. Deze twee vormen een soort van klankbordgroep.

Vanuit de vergadering werd de hoop uitgesproken dat het allemaal zal lukken, want BV Gaasperdam staat er zo goed voor: een groot ledenaantal, een gezonde financiële situatie, mooie resultaten en badmintonnen in een prettige sfeer.

Vervolgens werd door de vergadering het beleid 2005 aanvaard waaronder het contributievoorstel. De contributie zal dit jaar conform het besluit in een eerdere ALV worden verhoogd met het prijsindexcijfer. Echter: vanwege de gezonde financiële situatie van BV Gaasperdam stelde het bestuur voor een korting geven op de contributie waardoor per saldo niets wijzigt aan de contributie.

Jan Bresser
Secretaris

P.S. De statuten schrijven een minimum aantal bestuurders voor van 5 en ook een oneven aantal. Ieder die iets voor de vereniging wil doen, is van harte welkom op bresjan@planet.nl of 071-5156044 / 06-29531839. Ook suggesties en dergelijke zijn welkom.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.