Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is een breed begrip. Het is gedrag dat getoond wordt door andere mensen waardoor jij je niet prettig of veilig voelt. Denk aan seksuele intimidatie, agressief gedrag of pesten.

Bij BV Gaasperdam tolereren we geen grensoverschrijdend gedrag rond of tijdens het badmintonnen bij onze vereniging. Niet van onze eigen leden, maar ook niet van leden van andere sport verenigingen, ouders, supporters, trainers en/of voorbijgangers in de sporthal.

We hebben geen indicatie dat er binnen onze vereniging sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Toch willen we op deze pagina aandacht aan dit onderwerp besteden, want zeggen dat je dit niet tolereert is geen garantie dat het nooit zal gebeuren.

Daarom staat op deze pagina bij wie je terecht kunt als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag:

  • Jeugd: bestuurslid jeugd, Eggie van Buiten
  • Recreanten: (waarnemend) bestuurslid recreanten, Roy Amanh
  • Competitie: bestuurslid competitie, Korneel Duyvesteyn

Mocht je, om wat voor rede dan ook, het niet prettig vinden om met één van deze mensen te praten, dan kun je altijd contact op nemen met onze voorzitter Dennis van Wel (of een ander bestuurslid waar je je vertrouwd bij voelt). Mocht je je daar niet vertrouwd bij voelen, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van Badminton Nederland Barbara Mura (tel. 0307513841 en/of bmura@badminton.nl). De meeste bestuursleden zijn vaak te vinden tijdens speel avonden in de hal. Anders kun je de email adressen van bestuursleden vinden op Bestuur BV Gaasperdam

We zijn in gesprek met andere badminton verenigingen in Amsterdam over een vertrouwenscontactpersoon voor de regio Amsterdam. Zodra deze functie is ingevuld zullen we contact gegevens daarvan op deze pagina zetten.

Meer informatie

Suggesties
Heb je vragen, opmerkingen of tips hebben over deze pagina, of hoe we als bestuur om gaan met dit onderwerp? Laat het ons weten!

Vertrouwenscontactpersoon, iets voor jou?
Denk je dat je als vertrouwenscontactpersoon voor onze vereniging iets kunt (en wilt) betekenen? Kom met ons praten. De gemeente Amsterdam biedt de mogelijkheid om hiervoor een cursus te volgen.