Privacyverklaring

Als vereniging zijn wij verplicht om vanaf 25 mei 2018 een verklaring te geven aangaande de privacywetgeving.
Onze vereniging verwerkt uw persoosgegevens conform de privacyverklaring die bij wet is vastgesteld.

In deze verklaring, ook wel verwerkingsregister genoemd, zijn de volgende items opgenomen:

  • De doelen waarvoor de vereniging de persoonsgegevens verwerkt;
  • Hoe lang de vereniging de persoonsgegevens bewaart en/of de criteria die wordt vastgesteld van het bewaartermijn;
  • Aan welke derden deze persoonsgegevens worden doorgegeven;
  • Een lid kan op ieder moment een gegeven toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens intrekken;
  • Een lid kan een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Als een lid verzoekt om verwijdering van persoonsgegevens, betekent dit automatisch een opzegging. De gegevens worden dan pas verwijderd als de opzegging financieel is afgerond;
  • Tevens heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken tot inzage of verwijdering kunnen worden ingediend bij de secretaris, zie

U kunt het register bekijken via deze link.