Verslag 1ste ‘Marga de Breij’-recreantentoernooi

Op zondag 12 oktober 2008 is het 1ste ‘Marga de Breij’-recreantentoernooi gespeeld. Het toernooi is mede georganiseerd ter nagedachtenis van Marga de Breij, ex-speelster van Badminton Verening Gaasperdam en ex-bestuurslid van de Stichting Sporthal Gaasperdam. Naast een gezellige en sportieve dag, is doel van het toernooi een bijdrage te leveren aan het KWF Kankerbestrijding.

Vlak na de zomervakantie zijn aan de verschillende al dan niet bij de NBB aangesloten verenigingen uitnodigingen gestuurd. Bij gebrek aan contactpersonen van de recreanten van de verenigingen, zijn de uitnodigingen aan de competitie contactpersonen (ccp-ers) gestuurd met het verzoek deze door te sturen aan de vertegenwoordigers van de recreantenafdelingen.

Hoewel zowel schriftelijk als via toernooi.nl kan worden ingeschreven, valt zo’n week vóór de sluitingsdatum van inschrijven, het aantal inschrijvingen van met name de bij de NBB aangesloten verenigingen toch wel tegen. Een bel-/navraagronde langs de verschillende verenigingen leert dat de inschrijfformulieren niet altijd bij de juiste personen terecht zijn gekomen. Er wordt aan de contactpersonen nog nadrukkelijk gevraagd het toernooi aan te prijzen en ook publicaties op de site van Slotermeer en Almere moeten helpen nog wat recreanten over de streep te trekken.

Nadat de inschrijftermijn uiteindelijk is verstreken, blijkt dat circa 20 koppels zich hebben ingeschreven terwijl er ruimte is voor zo’n 36 koppels. Ondanks deze tegenvallende belangstelling wordt besloten het toernooi toch door te laten gaan.

Op zondagochtend 12 oktober is de Sporthal Gaasperdam al vroeg geopend om de spelers de gelegenheid te geven het inschrijfgeld te betalen, zich om te kleden en warm te slaan. De spelers is gevraagd uiterlijk om 9:45 uur aanwezig te zijn, zodat om 10:00 uur kan worden gestart met de eerste ronde. Natuurlijk is er een aantal spelers dat het niet voor elkaar krijgt om om kwart voor tien of zelfs om vijf voor tien aanwezig te zijn. Maar dat is nog altijd beter dan spelers die zich inschrijven en vervolgens helemaal niet komen opdagen.

Gelukkig hebben we voor de zekerheid een aantal reservespelers opgetrommeld, die kunnen worden ingezet om de schema’s volledig bezet te houden. De 20 koppels die zich konden inschrijven in een A-, B- of C-categorie , hebben zich massaal in de B-categorie ingeschreven en slechts beperkt in de A- en C-categorie. Bij het indelen van het toernooi wordt daarom besloten om te starten met 3 AB-poules van 4 koppels en 2 C-poules van 4 koppels. Met behulp van de Badminton Toernooi Planner is al een indeling gemaakt, maar het omzetten van spelers door afmelden of niet komen opdagen levert toch nog wel even de nodige stress op.

Uiteindelijk kan om 10:20 uur worden gestart met de eerste ronde. Er is gekozen voor het spelen van partijen op tijd. Nadat de spelers zijn opgeroepen, hun telbord en de shuttle hebben opgehaald en is  vastgesteld dat alle koppels ook daadwerkelijk op de baan staan, wordt op het scoreboard in de hal de tijdklok op 15 minuten gezet (een beginstand van 12 minuten kent dit apparaat niet) en na 3 minuten wordt  het startsignaal tot spelen gegeven. Als de de teller op 0 is gekomen, wordt het stopsignaal gegeven en wordt verzocht de telborden en wedstrijdbriefjes in te leveren. De spelers doen zichtbaar hun best en daar waar het niveauverschil toch wel erg groot is, wordt gelukkig wel een beetje rekening gehouden met de tegenstander.

Ondertussen is het in de kantine van de Sporthal een drukte van belang. Corrie van Kampen is bezig met het verkopen van loten voor de tombola en Sara Wiesemann staat de spullen van de rommelmarkt aan te prijzen. Er is door de ruchtbaarheid die aan het evenement is gegeven, veel aanloop vanuit de buurt en ook recreanten van BV Gaasperdam die zich niet hebben ingeschreven, komen langs om de verrichtingen van hun medespelers te aanschouwen.

Zonder noemenswaardige problemen of eigenlijk probleemloos worden de voorronden gespeeld. Kwart over twaalf zijn de voorronden gespeeld en krijgen de spelers pauze mede om de wedstrijdleiding de gelegenheid te geven nieuwe poules te maken. De meeste koppels zijn door de Badminton Toernooi Planner al doorgeschoven naar de volgende poules, maar ‘beste derde’ of ‘slechtste vierde’ moet toch met het oog en de hand worden bepaald. Vervolgens moeten de partijen handmatig worden gepland (de Badminton Toernooi Planner klapt er zonder waarschuwing of foutmelding uit). Vervolgens moeten de poules worden geëxporteerd naar en bewerkt en afgedrukt in Excel omdat de Badminton Toernooi Planner het wel heel donker inziet (poules werden zwart afgedrukt).

Uiteindelijk zijn we net na 13:00 uur klaar met de indeling. Er zijn nu 2 A-poules met elk 3 koppels, 2 B-poules met elk 4 koppels en 2 C-poules met elk 3 koppels. Ook deze ronden gaan er probleemloos doorheen waarna de kruisfinales worden ingepland.

Precies om 15:00 uur worden de kruisfinales gespeeld  die, gezien de uitslagen, vrijwel allemaal zeer spannende partijen zijn. De loting van de tombola stellen we uit tot na de finales, zodat iedereen getuige kan zijn van de finalepartijen. De finalisten zijn nu bekend.

We besluiten de 3 finales na elkaar op één baan te houden. We zetten tribunes om het veld en vragen alle toeschouwers plaats te nemen op de tribunes. De wedstrijdleiding zorgt voor onpartijdige en becommentarieerde telling van de finalepartijen. Het blijken stuk voor stuk thrillers te zijn en van de spanning vergeet de scheidsrechter regelmatig de stand. Gelukkig wordt hij evenals de spelers steeds ondersteund door het enthousiaste publiek.

Na afloop van de finales vindt om 16:00 uur de loting van de tombola plaats. Elk item wordt uitgebreid aangeprijst waarbij Barry de Breij (zoon van Marga) steeds de lootjes trekt. Er worden af en toe wat getallen omgedraaid maar dat mag de pret niet drukken. De prijzen vinden hun weg naar de nieuwe eigenaars en niemand lijkt zonder prijs naar huis te hoeven.

De middag wordt afgesloten met de prijsuitreiking. Elke groep kent een eerste prijs en een tweede prijs, waardoor in totaal 12 prijzen worden uitgereikt. Daarnaast worden nog 3 aanmoedigingsprijzen (poedelprijzen) uitgereikt, gelukkig is iedereen nog aanwezig om de prijzen in ontvangst te nemen. De eer valt achtereenvolgens te beurt aan Sabrina Bree en Kim van der Poel omdat ze laatste zijn geworden in de C-groep, vervolgens aan Erna Offringa en Corinne Roep omdat ze te sterk waren voor de C-groep maar veel moeite hadden in de B-groep en tenslotte aan Luuk Helderman en Marion Helderman omdat ze niet alleen als echtpaar deelnemen, maar dat ze het ook voor elkaar hebben gekregen om nog steeds als echtpaar het toernooi weer te verlaten.

Na de prijsuitreiking rest nog een dankwoord aan de aanwezige familiedleden van Marga de Breij, de organisatie, de sponsors, de vrijwilligers en natuurlijk aan alle deelnemers. Tenslotte wensen we iedereen een behouden thuisvaart en vooral: tot volgend jaar!

We ontvingen nog een woord van dank van de nabestaanden van Marga de Breij:

Lieve mensen die zich allemaal zo hebben ingezet voor dit prachtige geslaagde eerbetoon,
 
Ontzettend bedankt voor deze prachtige dag! Het geeft ons een goed gevoel dat Marga hiermee niet vergeten wordt en we hopen dat het volgend jaar nog succesvoller mag wezen…

Wij gaan dan in ieder geval een familieteam inzetten en wellicht ook zolders opruimen… Sarah je krijgt het vast weer heeeeeeel druk!

Ik weet zeker dat Marga en Theo met z’n tweetjes daarboven ook van deze dag hebben genoten!
 
Barry en Marion, Marcel en Lisette, Tessa, Lizan en Rick

En daar valt nog weinig aan toe te voegen…

Hans van Os
Toernooicommissie