Verslag Nieuwjaarsreceptie 2006

Op donderdag 5 januari 2006 vanaf 20:00 uur vond in de kantine van de Sporthal Gaasperdam de nieuwjaarreceptie van BV Gaasperdam plaats. Er waren circa 40 leden en vrijwilligers aanwezig om samen met het bestuur het nieuwe jaar in te luiden. Na ontvangst met een kopje koffie en een slagroomsoesje, nam voorzitter Hans van Os om circa 20:45 uur het woord om kort terug te kijken op het afgelopen jaar 2005.

Hoogtepunt in 2005 was zeker het kampioenschap dat Gaasperdam 1 wist te bereiken in de derde divisie van de landelijke bondscompetitie, waarmee promotie naar de tweede divisie werd bewerkstelligd. Een unicum in de toch korte geschiedenis van de vereniging.

Dieptepunt in 2005 was wellicht dat 3 van de 6 bestuursleden, ieder om hun eigen redenen, stopten met hun bestuursfunctie. In het bestuur was reeds lange tijd een vacature voor bestuurslid Jeugd. Vrijwilligers en medewerkers...Om de vorming van een nieuw bestuur niet in de weg te staan (eventuele kandidaten zouden in staat moeten zijn te solliciteren naar elke mogelijke bestuursfunctie), stelden de overige bestuursleden hun functie ter beschikking. Door de Algemene Leden Vergadering van 17 maart 2005 werd Jan Bresser aangesteld als (in-) formateur en na een moeizaam traject werd in de extra algemene ledenvergadering van 22 september 2005 een nieuw, in omvang afgeslankt, bestuur gepresenteerd.

Naar de mening van de voorzitter heeft de vereniging nog steeds behoefte aan een extra aantal bestuursleden dat zorgdraagt voor het tijdig opstarten en continu bewaken van de activiteiten die door het seizoen heen binnen de vereniging moeten worden uitgevoerd. Zoals ook uit navolgende opsomming mag blijken, ontbreekt het in ieder geval niet aan vrijwilligers die op incidentele basis willen meewerken aan de realisatie van deze activiteiten!

De voorzitter sprak zijn dank uit aan de volgende vrijwilligers en medewerkers:
Ferry Anholt voor het organiseren en faciliteren van toernooien voor recreanten,
Teddy Blank voor  werkzaamheden in de clubkledingcommissie,
Jan Bresser voor bestuursactiviteiten als secretaris en penningmeester,
Björn Coltof voor zaalbegeleiding van de donderdagtraining,
Korneel Duyvesteyn voor training van aankomende competitiejeugd en het organiseren van de Nieuwjaarskampioenschappen,
Stephan van Eijkelenburg voor zaalbegeleiding van de maandagtraining,
Herman Esveld voor zaalbegeleiding van de woensdagrecreanten groep 2 en sponsoring van activiteiten,
Cock Griffioen voor het sponsoren van het jeugdtoernooi,
Ginette Germs voor de organisatie van het eigen jeugd- en seniorentoernooi en hulp bij diverse activiteiten,
Thomas van Heusden voor het assisteren van de training van recreanten jeugd,
Rob d’Hersigny voor sponsoring van de clubkleding,
Fred van den Hof voor training van competitieteams 9 en Heren 1, oudere jeugd en de training van beginnende recreanten, 
Lafina Hulshof voor het faciliteren van deelname aan externe toernooien,
Jelle Janzen voor het assisteren van de training van recreanten jeugd,
Corrie van Kampen voor het onderhouden van interne en externe relaties, het organiseren van activiteiten en ondersteuning van het bestuur,
Danny van Kampen voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd,
Ron Kikkert voor bestuursactiviteiten, materiaalbeheer en zaalbegeleiding van de dinsdagrecreanten,
Joop Kragten voor zaalbegeleiding van de woensdagrecreanten groep 1,
Anna Lam voor werkzaamheden in de clubkledingcommissie,
Joep Leen voor het organiseren van de clubkampioenschappen,
Kenneth van Leeuwaarde voor training van de aspiranten- en recreantenjeugd,
Rosina van Maanen voor competitieleiding jeugd en het faciliteren van externe jeugdtoernooien,
Denny Matitawaer voor training van competitieteams teams 5 tot en met 8 en de extra donderdagtraining,
Harry Meijnaert voor organisatie van deelname aan de Open Team Kampioenschappen en de Recreanten Competitie,
Suzanne Mulkens voor competitieleiding van districtteams en het examineren van het kleurendiploma jeugd,
Renie Muller voor organisatie van het verenigingsfeest op 22 oktober en ondersteunende werkzaamheden bij de wisseling van het penningmeesterschap,
Patricia van Oers voor organisatie van het eigen jeugd- en seniorentoernooi, organisatie van de kleurentraining en -examens jeugd, organisatie van  deelname aan de Champions League en hulp bij diverse jeugdactiviteiten,
Hans van Os sr. voor het sponseren van de ‘Van Os’-Bokaal,
Bas van Os voor competitieleiding van bondsteams, het examineren van het kleurendiploma jeugd en zaalbegeleiding van de zaterdagcompetitie,
Marcel Panse voor het ontwikkelen en onderhouden van de website,
Rick Prins voor training van competitieteams 1 tot en met 4,
Henk Schaefer voor het voeren van de boekhouding,
Benjamin Steven voor zaalbegeleiding van de tweede maandaggroep en de organisatie van de Nieuwjaarskampioenschappen,
Sander Steggerda voor zaalbegeleiding van de eerste dinsdaggroep,
Ferry Voortman voor zaalbegeleiding van de zaterdagcompetitie, assistent-trainer jeugd dinsdag en assisteren van de training van de woensdagjeugd en hulp bij diverse jeugdactiviteiten, 
Ralph Starren voor training van competitiejeugd,      
Jolien Terpstra voor werkzaamheden in de clubkledingcommissie,
Dieuwke de Vries voor begeleiding van de jeugdaspiranten en -recreanten op dinsdag en assistent-trainer competitiejeugd en aankomende competitiejeugd, organisatie van de kleurentraining en -examens jeugd, organisatie van deelname aan de Champions League, 
Truus de Vries voor het voeren van de ledenadministratie en
verder alle niet met name genoemde personenen die op incidentele basis een bijdrage hebben geleverd aan het verenigingsleven.

De voorzitter wenst namens het bestuur iedereen een gelukkig, sportief en vooral gezond 2006!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.