Van de voorzitter: Terugblik op verenigingsjaar 2009

Onderstaande tekst is een niet-letterlijke weergave van de toespraak die is gehouden tijdens de Medewerkersavond op 11 december jongstleden:

Deze donkere dagen in de laatste maand van het jaar lenen zich uitstekend voor een terugblik op het afgelopen jaar en een korte vooruitblik op het komende jaar.

Hoewel het badmintonseizoen loopt van september tot en met juli, loopt binnen onze vereniging het verenigingsjaar van januari tot en met december. De algemene ledenvergadering is echter altijd pas in maart, als het verenigingsjaar dus al een aantal maanden bezig is.

In de ALV van maart 2009 werd de bestuurssamenstelling opnieuw gewijzigd: gebleven zijn Fred Kempers (penningmeester), Ferry Anholt (bestuurslid Recreanten) en Frank Mulkens (secretaris). Nieuw gekozen in het bestuur zijn Roy Amanh en Arthur Koks (combinatiefunctie bestuurslid Jeugd), Inge van Eijkelenburg (bestuurslid Competitie) en ondergetekende Hans van Os (voorzitter). Inmiddels ondersteunt Corrie van Kampen als vanouds het bestuur door diverse activiteiten voor haar rekening te nemen.

Naast deze bestuurswijziging is vanuit de afgelopen ALV wellicht nog(maals) vermeldenswaardig dat door de leden is besloten over te stappen op automatische incasso voor het innen van de contributies (de groene machtigingskaarten kunnen ook vanavond nog worden ingeleverd bij onze penningmeester).

De eerste actie van het nieuwe bestuur was het inventariseren van de stand van zaken binnen de vereniging. De hoofdlijnen van de inventarisatie waren als volgt: gezonde financiële situatie, sterk teruggelopen aantal leden onder alle geledingen (een aantal jaar geleden bijna 250 leden, nu nog ‘slechts’ 170) en sterk toegenomen trainerskosten.

Eén van de eerste acties van het nieuwe bestuur was het stoppen van de jarenlange afname van het aantal (senioren) competitieteams. Dit is gelukt door enerzijds 6 jeugdspelers te laten doorstromen naar de senioren en anderszijds door 2 recreantenteams, die al een aantal jaar deelnemen aan de Open Team Kampioenschappen / Recreantencompetitie de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de competitie onder behoud van het blijven spelen op hun eigen (recreanten)speelavond. Per saldo betekende dit dat de vereniging toch weer met maar liefst 8 teams (6 op zaterdagavond, 1 op dinsdagavond en 1 op woensdagavond) deelnemen aan de seniorencompetitie.

De tweede actie was zo spoedig mogelijk (nog vóór de vakantie) de trainersstaf voor de seniorencompetitie te completeren. Het heeft het bestuur veel moeite gekost om Denny Matitawaer voor de vereniging te behouden, maar gelukkig is dat gelukt. Daarnaast waren we blij dat we op Gerard Nuy konden blijven rekenen voor de lagere competitieteams en uiteindelijk is Hans van Os jr. met succes gevraagd om training te geven aan de hoogste competitieteams. Om te zorgen voor voldoende trainingsmogelijkheden is tevens de tweede training op donderdagavond zekergesteld.

Onze materialenman Ferry Voortman had ondertussen de opdracht gekregen een (veren) kwaliteitsshuttle te selecteren. Dat wil zeggen een goede shuttle tegen een redelijke prijs waarbij door een langere levensduur toch de shuttlekosten binnen de perken blijven. Uiteindelijk is de keuze (voor dit seizoen) gevallen op de Carlton GT1.

Ook bij de jeugd hadden we wat trainers betreft een uitdaging. Ralph Starren was gelukkig bereid om de training van de competitiejeugd te blijven verzorgen, maar voor de ‘recreatieve’ jeugd (de instroom) was een vacature ontstaan. Uiteindelijk is Gerard Nuy bereid gevonden deze vacature te vervullen.

Een andere uitdaging bij de jeugd was het aangeschakeld krijgen/houden van het kader Jeugd dat het bestuur ondersteunt als begeleiders bij de jeugdtrainigen en -competitiewedstrijden en bij evenementen (waaronder het kerst- en eindevenement). De afgelopen jaren is de aansturing van dit kader minder geweest dan voorheen en het is te danken aan de flexibiliteit van deze medewerkers dat desondanks de continuïtiet in meer of mindere mate gegarandeerd is geweest. Dat er nu weer wat meer aansturing is, is voor zowel het gevestigde kader als het nieuwe bestuur af en toe nog wel even wen(n)en.

De leiding van de jeugdcompetitie ligt opnieuw in de vertrouwde handen van Rosina van Maanen. Ondanks groot verloop is het toch maar weer gelukt 5 teams (één team heeft zich helaas moeten terugtrekken) te laten deelnemen aan de jeugdcompetitie.

Aan het begin van het nieuwe seizoen, als na de vakantie toch al een aantal spelers niet meer blijkt te komen opdagen, werd steeds meer duidelijk dat de instroom van nieuwe jeugdleden stagneerde. Ook bij de recreanten konden we nog wat leden gebruiken. Omdat aan het begin van het seizoen door omstandigheden geen Open Dag was gehouden, werd, naast een ledenwervingsactie tijdens de Braderie in Reigersbos en het organiseren van een ‘maatjes’-toernooi bij de Jeugd, besloten om een flyeractie te starten. Er zijn dankzij de inzet van Carla Kempers 16.000 flyers gedrukt en onder leiding van Corrie van Kampen en met behulp van een aantal vrijwilligers maar liefst 11.000 flyers in de wijken in de nabije omgeving van de Sporthal en daarbuiten verspreid. Mede dankzij deze initiatieven kunnen we vaststellen dat het aantal leden inmiddels alweer de 200 nadert.

Ondertussen hebben we in oktober een zeer succesvol 2de ‘Marga de Breij’-recreantentoernooi georganiseerd met 50 deelnemers, een geweldige sfeer en, mede dankzij de sponsors, de tombola en de rommelmarkt, een opbrengst van 637,50 euro ten behoeve van het KWF.

Een andere mijlpaal is de herintroductie van het trainen volgens het kleurensysteem. Patricia van Oers heeft onlangs het eerste kleurenexamen (WIT) afgenomen met als resulaat dat alle 24 de kandidaten zijn geslaagd. Dit was natuurlijk niet gelukt zonder de inzet van jeugdtrainer Gerard Nuy.

Daarnaast is onlangs het resultaat van de Grote Club Actie onder leiding van Frank Mulkens en Dieuwke de Vries bekend geworden. Weliswaar geen record wat betreft het aantal verkochte loten, maar door de verhoogde opbrengst per lot voor de vereniging wel een record wat betreft de opbrengst.

Dan wat minder goed nieuws en dat betreft de resultaten van de competitieteams. Om in scheepvaarttermen te spreken: zwaar weer voor Gaasperdam 1, schip vrijwel gezonken voor Gaasperdam 2 en 3, Gaasperdam 4 in rustig vaarwater, Gaasperdam 5 op koers, Gaasperdam 6 vaart lekker mee en Gaasperdam 7 dobbert (zonder degradatiegevaar) in de onderste regionen. Gaasperdam H1, met een aantal talentvolle jeugdspelers, begint steeds beter op stoom te geraken.

Tot zover de terugblik. Een kleine vooruitblik leert ons dat in februari de competitie is afgelopen. Na januari zullen we onderzoeken hoe verder te gaan met de jeugd- en seniorentrainingen. Ook staat de Champions League (een soort voorcompetitie voor jeugdspelers die nog geen ompetitie hebben gespeeld) voor de deur en in maart is alweer de ALV, waarin het bestuur haar beleid voor 2010 zal presenteren. Vanzelfsprekend bent u dan weer van harte welkom!

Kortom: veel gedaan maar nog veel meer te doen…

Rest mij verder niets meer dan een ieder te bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar!

Hans van Os
voorzitter

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.