(Extra) Algemene Ledenvergadering op 22 september 2005

BADMINTONVERENIGING GAASPERDAM

OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 SEPTEMBER 2005

Locatie: Kantine Sporthal Gaasperdam

Aanvang: 20:00 uur 

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Notulen ALV 17 maart 2005
 3. Verkiezing bestuursleden
  Zoals bekend wordt verondersteld hebben in de afgelopen ledenvergadering de overblijvende bestuursleden hun functie ter beschikking gesteld. Jan Bresser heeft van de ALV de opdracht gekregen om te proberen een nieuw bestuur te vormen. Over hoe dat gegaan is zal in de vergadering verslag worden gedaan. Hier wordt volstaan met de leden die aan de vergadering worden voorgesteld om gekozen te worden tot bestuursleden:
  – Hans van Os, in de functie van voorzitter
  – Ron Kikkert, lid
  – Jan Bresser, in de functies van penningmeester / secretaris 
  Artikel 8 van de statuten van de Badmintonvereniging Gaasperdam schrijft voor dat het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit een oneven aantal bestuurders van minimaal vijf en maximaal zeven personen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door tenminste vijf leden of door het zittende bestuur. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering medegedeeld; een voordracht door de leden wordt voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris ingediend.
 4. Afscheid bestuurders en andere vrijwilligers
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.