Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) op 18 maart 2010

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal dit jaar worden gehouden op DONDERDAG 18 MAART 2010 in de kantine van de Sporthal om 20:00 uur.

Tot 18 maart!

Het bestuur