Van de voorzitter: het begint met ambitie…

Een trend die (ook bij BV Gaasperdam) al jaren zichtbaar is, is de afname van het aantal competitiespelers. We zijn inmiddels gestart met een ambitieus programma om de afname van het aantal competitiespelers een halt toe te roepen en voor het eerst sinds jaren weer te zorgen voor groei van het aantal competitiespelers. Voorwaarde hiervoor is enerzijds te zorgen voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor onze competitiespelers en anderzijds het bevorderen van doorstroom van jeugd én recreanten naar de senioren competitie.

Met betrekking tot het kwalitatief hoogwaardig aanbod denken wij, naast ‘onze’ voortreffelijke speellocatie en gezellige kantine, vooral aan het bieden van kwalitatieve training en coaching voor onze competitiespelers.

Wat training betreft zijn wij verheugd te kunnen melden dat het ons is gelukt om Denny Matitawaer te behouden als trainer voor onze vereniging. Dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar wij zijn als bestuur van mening dat wij hiermee de basis hebben gelegd voor de opleiding van onze talentvolle jeugd en verdere ontwikkleing van de ervaren competitiespelers.

Met betrekking tot de doorstroom van jeugd naar de competitie zijn wij blij te kunnen melden dat komend seizoen 6 jeugdspelers (4 jongens en 2 meisjes) de overstap maken naar de senioren competitie. Met behulp van de eerdergenoemde trainingen en de toezegging om te zorgen voor voldoende coaching tijdens de competitiewedstrijden, denken wij de jeugd naar een volgende stap in hun badmintoncarrièrre te kunnen brengen.

Met betrekking tot de doorstroom van recreanten naar de competitie zijn wij trots te kunnen melden dat komend seizoen 2 recreantenteams zullen deelnemen aan de senioren competitie. Aanleiding was de steeds terugkerende deelname van recreanten aan de (door BV Slotermeer georganiseerde) recreantencompetitie, wat het bestuur heeft doen besluiten deze recreanten te vragen of en onder welke voorwaarden zij willen deelnemen aan de reguliere competitie. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in 2 recreantenteams (1 op de dinsdagavond en 1 op de woensdagavond) die komend seizoen zullen uitkomen in de 5de klasse van de seniorencompetitie.

Hiermee lijkt het misschien dat het bestuur uitsluitend bezig is met de senioren competitie maar niets is minder waar. Wij zijn (met behulp van de diverse commissies) onder andere ook bezig met:
– Contracteren van trainers voor komend seizoen
– Herindeling van de trainingsgroepen bij de jeugd
– Selecteren van trainings- en wedstrijdshuttles
– Ledenwervingsinitiatieven
– Herinvoering van het kleurensysteem bij de jeugd
– Organisatie van senioren-, jeugd- en recreantentoernooien

Ik hoop spoedig hierover meer informatie te kunnen verstrekken.

Tenslotte:

Ben je ontevreden, vertel het ons. Ben je tevreden, vertel het anderen!

Namens het bestuur,

Hans van Os
voorzitter

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.