Stand van zaken vorming nieuw bestuur

Amsterdam, 18 juli 2005.

Beste leden,

In de Algemene Ledenvergadering van afgelopen maart 2005 waren drie leden van het bestuur afgetreden en hebben de resterende drie leden van het bestuur hun zetels ter beschikking gesteld om de vorming van een nieuw bestuur niet in de weg te zitten.

De ledenvergadering heeft ondergetekende de vraag gesteld of hij zich zou willen inspannen om een nieuw bestuur te vormen. Deze vraag is positief beantwoord, waarbij vanuit de leden Arno Bouwens en Peter Zagt als klankbord voor mij zouden optreden.

De afgelopen maanden is door mij, soms intensief dan weer iets minder intensief, de nodige aandacht aan dit probleem besteed. Leden stonden echter niet te popelen om bestuurslid te worden. Soms begrijpelijk, soms niet, maar in ieder geval wel jammer.

Er ligt nu echter wel een voorstel om te komen met een bestuursstructuur voor de BV Gaasperdam waarbij de benodigde leden gevonden kunnen worden. Deze structuur behelst een klein -dagelijks- bestuur geassisteerd door een aantal personen en een aansturing van de onderscheiden groepen binnen de BV Gaasperdam (jeugd, senioren recreanten, senioren competitie) vanuit de bestaande kaders.

Deze voorstellen legt het demissionaire bestuur gaarne aan de leden voor en wel op donderdag 22 september 2005. U zult voor deze vergadering tijdig een uitnodiging ontvangen met daarin de namen van de te benoemen bestuursleden en dergelijke.

Ook wil ik graag vermelden dat op 22 oktober 2005 een feest voor alle leden van de BV Gaasperdam zal worden gegeven. De organisatie hiervan is in handen van Renie Muller.

Met vriendelijke groet,

Jan Bresser

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.