Kort verslag van de ALV van 17 maart 2011

Kort verslag van de ALV van 17 maart 2011

Het was een redelijk goed bezochte BVG-vergadering, waarbij de belangrijkste punten waren:

• Het jaarverslag over 2010 is doorgenomen;

• Op advies van de KasCie gaat de ALV akkoord met de financiële cijfers en verleent het de penningmeester décharge van het gevoerde beleid;

• Er blijken geen tegenkandidaten te zijn voor Rosina Clemens (sinds de zomer aspirant bestuurslid Jeugd) en Thomas van Heusden (sinds de zomer aspirant bestuurslid Senioren Competitie). Zij worden beiden bij acclamatie verkozen tot BVG-bestuurslid;

• Na enige discussie wordt het complete begrotingsvoorstel 2011 met daarin de voorgestelde contributieverhoging (nl. 2 %, met behoud van de incassokorting van € 10) in stemming gebracht. Het voorstel wordt unaniem aangenomen (de nieuwe contributiebedragen staan al enige tijd op deze website);

• De concept-notulen van de ALV zullen al vóór 1 mei 2011 verstuurd worden naar de leden. Deze concept-notulen zijn al klaar, maar zullen eerst beoordeeld worden in de eerstvolgende BVG-bestuursvergadering en meteen daarna aan de leden worden toegezonden (iets later dus dan beloofd).

Frank Mulkens
secretaris

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.