Kort verslag Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op de goed bezochte ALV van 18 maart 2010 is (onder andere) het volgende naar voren gekomen/besloten:

 • Er werd stilgestaan bij het overlijden van Hans van Os sr., jarenlang vrijwilliger en sponsor van de ‘Van Os’-wisselbokaal;
 • Vier leden, die 25 jaar onafgebroken lid van onze club zijn, werden in de bloemen gezet: Toos Bakkers, Peter van Amstel, Sanford Cijntje en Joop Kragten (die ook het afgelopen jaar 70 jaar werd);
 • De leden gingen akkoord met het jaarverslag waaronder het financieel beleid over 2009;
 • Het nieuwe (vrijwel ongewijzigde) bestuur bestaat uit: Hans van Os (voorzitter), Frank Mulkens (secretaris), Fred Kempers (penningmeester), Inge van Eijkelenburg (bestuurslid Senioren Competitie), Ferry Anholt (bestuurslid Senioren Recreanten), Roy Amanh (bestuurslid Jeugd).
 • De leden gingen akkoord met de voorgestelde begroting over 2010;
 • De bedragen voor de contributies voor het komend jaar gaan met circa € 13 per half jaar omhoog, echter bij het afgeven van een machtiging voor automatische incasso geldt een korting van € 10 per half jaar;
 • De ALV-korting vervalt voortaan;
 • De samenstelling van de commissies wordt als volgt:
  – Kascommissie: Patricia van Oers en Ferry Voortman (reserve is Sanford Cijntje);
  – Shuttlecommissie: Ferry Voortman;
  – Kledingcommissie Lafina Hulshof, Jolien Terpstra en Dieuwke de Vries

Frank Mulkens
secretaris

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.