Forumregels opnieuw ingevoerd

De laatste weken zijn op het forum herhaaldelijk berichten geplaatst waarvan het bestuur van mening is dat deze schadelijk zijn voor de vereniging of voor individuele personen. Het bestuur is van mening dat een publiek forum niet de plaats is om individuele geschillen uit te vechten en tevens dat er voldoende mogelijkheden zijn om zaken binnen de vereniging aanhangig te maken, namelijk:
– In eerste instantie bij het betreffende bestuurslid;
– Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, in tweede instantie via de secretaris bij het gehele bestuur;
– Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, in derde instantie op de algemene ledenvergadering (ALV).

Om het forumgebruik in goede banen te leiden, zijn onderstaande forumregels ingevoerd (zie ook menukeuze Forum / Gastenboek)

Gebruik forum
Het forum van BV Gaasperdam is bedoeld als een plek waar leden en niet-leden kunnen communiceren. Hoewel de berichten regelmatig worden gecontroleerd op misbruik, kan het voorkomen dat er ongepaste berichten op de website staan. Indien u van mening bent dat een bericht ongepast is, kunt u dit melden bij b.v.gaasperdam@zonnet.nl. De berichten zijn de meningen van de gebruikers door wie zij geschreven zijn. Zij vertegenwoordigen op geen enkele wijze de mening van BV Gaasperdam.

Regels:
1. Voor het plaatsen van een bericht is geen account c.q. login nodig. Er wordt geacht dat de gebruiker bij het posten van een bericht een naam gebruikt waarmee hij/zij in het dagelijkse leven ook wordt aangesproken. Benamingen als ‘anoniem’ of ‘fan’ worden niet op prijs gesteld, evenals namen van andere personen.
2. Berichten mogen op geen enkele manier beledigend, discriminerend of op enige andere wijze ongepast zijn of schade toebrengen aan een individu of de vereniging.
3. Berichten dienen te zijn geschreven in ‘normaal’ Nederlands, met gebruik van de geldende regels wat betreft interpunctie en hoofdlettergebruik.

Het bestuur van BV Gaasperdam behoudt zich het recht voor om berichten die niet aan de regels voldoen zonder melding aan te passen of te laten verwijderen.

Corrie van Kampen
Bestuurslid Interne & Externe Communicatie

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.