Competitie: Shuttleruntest

Afgelopen maandag 2 november 2009 zijn de competitiespelers van BV Gaasperdam onderworpen aan de zogenoemde shuttleruntest.

Uitleg shuttleruntest:
De loopsnelheid van de deelnemers wordt bepaald door het interval tussen twee geluidssignalen, waarbij de signalen worden aangeboden met behulp van de shuttle run test cd. De hardloopsnelheid wordt elke minuut verhoogd door het interval tussen de geluidssignalen te verkorten.

De deelnemer moet gelijkmatig lopen, dat wil zeggen niet langzamer, maar ook niet sneller dan het door de geluidssignalen aangegeven tempo. Dus precies tijdens het geluidssignaal van de cd bij de lijn. Het keerpunt is de 20-meterlijn. Aantikken van deze lijn met één voet is voldoende.

Het keerpunt dient met een zo kort mogelijke draai gemaakt te worden en de deelnemers moeten in een rechte baan tussen de twee 20-meterlijnen lopen. Als de deelnemer voor het geluidssignaal de 20-meterlijn heeft bereikt, dan moet hij doorlopen en zijn tempo dusdanig aanpassen, opdat hij bij het volgende geluidssignaal weer op tijd de 20-meterlijn heeft bereikt. Hij mag dus niet stilstaan, maar zal zijn tempo moeten verminderen.

Als de deelnemer de 20-meterlijn nog niet bereikt heeft bij het geluidssignaal, dan moet hij doorlopen en de 20-meterlijn alsnog aantikken. Tevens dient de deelnemer er voor te zorgen dat hij bij het volgende geluidssignaal de andere 20-meterlijn wel weer heeft bereikt.

De test is voor de individuele deelnemer afgelopen indien:

  • de deelnemer zelf opgeeft;
  • de deelnemer in twee opeenvolgende keren bij het geluidssignaal de 20-meterlijn op meer dan 3 meter afstand niet heeft gehaald. Dit betekent dat als de deelnemer bij het geluidssignaal de 20-meterlijn niet heeft gehaald hij gewoon door mag gaan met de test zolang hij maar niet twee opeenvolgende keren verder dan 3 meter van deze 20-meterlijn af is. De deelnemer dient echter wel de 20-meterlijn aan te tikken alvorens te draaien;
  • de deelnemer twee opeenvolgende keren verzuimt de 20-meterlijn op de voorgeschreven manier aan te raken.

Een deelnemer die de test beëindigt of moet beëindigen moet het parcours verlaten zonder daarbij andere deelnemers te hinderen.

Het resultaat wordt uitgedrukt in trappen, met nauwkeurigheid van een halve trap. Een trap komt overeen met ongeveer één minuut. Het aantal bereikte trappen wordt aangegeven op de shuttle run test cd. Als behaald resultaat geldt de laatste aangegeven trap op de cd op het moment dat de deelnemer de test beëindigd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de normscores voor (volwassen) mannen en vrouwen:

Uitslag Mannen Vrouwen
Zeer goed > trap 13,5 > trap 11
Goed trap 11 – trap 13 trap 9 – trap 10,5
Voldoende trap 9 – trap 10,5 trap 7 – trap 8,5
Matig trap 7,5 – trap 8,5 trap 6 – trap 6,5
slecht < trap 7 < trap 5,5

De resultaten van de individuele spelers kun je het beste aan de betreffende speler zelf vragen….