Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 23 maart 2006

Op donderdag 23 maart 2006 heeft in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2006 plaatsgevonden.

Onderstaand een beknopt verslag van de vergadering:

– De voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering.
– De voorzitter stelt voor de agendapunten in een gewijzigde volgorde te behandelen.
– De Notulen ALV september 2005 worden doorgenomen.
– Het Jaarverslag 2005 inclusief financiële verantwoording wordt doorgenomen.
– De kascommissie doet verslag van de controle van de financiële verantwoording.
– De kascommissie leest een goedkeurende verklaring voor waarna de vergadering het jaarverslag en de financiële verantwoording goedkeurt en het bestuur decharge verleent.
– De nieuwe kascommissie wordt benoemd.
– De begroting 2006 inclusief contributievoorstel wordt goedgekeurd door de vergadering.
– Guus Wiesemann wordt met grote meerderheid van stemmen benoemd tot erelid.
– Een aantal eerder afgetreden bestuursleden en ex-vrijwilligers wordt door het bestuur met een kleine attentie bedankt voor hun werkzaamheden.
– Jan Bresser treedt vanwege gezondheidsredenen af als bestuurslid.
– 2 nieuwe bestuursleden melden zich waardoor samen met de kandidaat voor het penningmeesterschap en de zittende bestuursleden een voltallig bestuur kan worden gevormd.
– Er wordt een aantal rondvragen gesteld.
– De voorzitter sluit om 22:30 uur de vergadering.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.