Beknopt verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 15 maart 2007

Op donderdag 15 maart 2007 heeft in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2007 plaatsgevonden. Onderstaand een beknopt verslag van de vergadering:

– De voorzitter opent om 20:07 uur de vergadering.
– De voorzitter stelt voor de agendapunten in een gewijzigde volgorde te behandelen.
– De notulen ALV 2006 worden doorgenomen en vastgesteld.
– Het Jaarverslag 2006 exclusief financiële verantwoording wordt doorgenomen.
– De kascommissie doet verslag van de controle van de financiële verantwoording.
– De kascommissie leest een goedkeurende verklaring voor waarna de vergadering het jaarverslag inclusief de financiële verantwoording goedkeurt en het bestuur decharge verleent.
– De nieuwe kascommissie wordt benoemd.
– De begroting 2006 inclusief contributievoorstel wordt goedgekeurd door de vergadering.
– Joop Kragten wordt door het bestuur met een kleine attentie bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
– Hans van Os (voorzitter), Arthur Koks (secretaris), Dennis van Wel (algemeen bestuurslid) treden af. Zij zijn niet herkiesbaar.
– Guus Wiesemann wordt gekozen in de functie van voorzitter, Frank Mulkens wordt gekozen in de functie van secretaris.
– Ferry Anholt, Fred van den Hof en Ron Kikkert worden gekozen als algemeen bestuurslid.
– Er wordt een aantal rondvragen gesteld.
– De nieuwe voorzitter sluit om 22:30 uur de vergadering.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.