ALV: 17 maart om 20.00 uur in Sporthal Gaasperdam

De Algemene Ledenvergadering 2016 zal dit jaar gehouden worden op donderdag 17 maart om 20.15 in de kantine van Sporthal Gaasperdam. Inloop is vanaf 20.00 uur. Zorg ervoor dat u op tijd bent, want wij zullen stipt om 20.15 beginnen met de ALV.
De (concept)agenda voor de ALV vindt u hieronder. De concept-notulen van de ALV van 2015, concept begroting 2015 en het jaarverslag 2015 zijn in een email verstuurd aan alle leden. Neem deze documenten vantevoren door, zodat wij de tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Er zullen verkiezingen zijn voor nieuwe bestuursleden. Ook zullen voorstellen voor o.a. de vaststelling van de contributies voor aankomend seizoen gedaan worden. Dit allemaal uiteraard niet zonder uw stem.
Dus laat uw stem op donderdag 17 maart vanaf 20.00 horen in de kantine van Sporthal Gaasperdam!
———————————-
 
Agenda (concept)
  1. Opening vergadering 20.15 uur (vaststelling agenda, voorwoord, mededelingen)
  2. Notulen ALV maart 2015 
  3. Jaarverslag 2015
  4. Financiële verantwoording 2015 (Verslag kascommissie – Goedkeuring jaarverslag en décharge van het bestuur).
  5. Verkiezingen/benoemingen (bestuursleden, kas- en kledingcommissie)
  6. Vooruitblik 2016
  7. Begroting 2016 en voorstellen (o.a. vaststelling van de contributie)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

PS: de ontwerpwedstrijd voor het nieuwe logo van BVG wordt op een ander moment besproken.

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.