Algemene ledenvergadering 22 maart

Beste leden,
Op 22 maart is er onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Inloop 20.00 uur. Aanvang 20.15.
Dit jaar een bijzondere vergadering.Het gehele bestuur dient gekozen te worden. Reden temeer om in grote getallen aanwezig te zijn.
We zien jullie graag verschijnen deze avond.