Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV) 2010

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt gehouden op DONDERDAG 18 MAART 2010 in de kantine van de Sporthal om 20:00 uur.

Agenda:

 1. Opening vergadering 20:00 uur (vaststelling agenda, voorwoord, mededelingen)
 2. Notulen ALV maart 2009
 3. Jaarverslag 2009
 4. Financiële verantwoording 2009 (Verslag kascommissie – Goedkeuring jaarverslag en décharge van het bestuur).
 5. Verkiezingen/benoemingen (bestuursleden, kas- en kledingcommissie).
  Er zijn diverse bestuursleden, die herkiesbaar zijn – meld s.v.p. vantevoren, als je ook kandidaat wilt zijn!
 6. Vooruitblik 2010
 7. Begroting 2010 en vaststelling van de contributie
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.