Aankondiging ALV op donderdag 23 maart 2006

Op donderdag 23 maart 2005 vindt in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanvang om 20:00 uur precies (er is dan ook geen badminton in de Scholen Gemeenschap Reigersbos).

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het in 2005 gevoerde beleid en worden de beleidsplannen voor 2006 gepresenteerd.

Agenda

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
2. Notulen ALV september 2005
3. Jaarverslag 2005
4. Financiële verantwoording 2005
5. Verslag kascommissie
6. Goedkeuring jaarverslag en financiële verantwoording, inhoudende decharge van het bestuur.
7. Aftreden bestuursleden
8. Voorstel tot benoeming van Guus Wiesemann tot erelid van de vereniging
9. Verkiezing bestuursleden
10. Benoeming kascommissie
11. Vooruitblik 2006
12. Begroting 2006 inclusief contributievoorstel
13. Rondvraag
14. Sluiting

Wij rekenen op uw komst!

Jan Bresser
Secretaris BV Gaasperdam

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.