Aankondiging ALV op donderdag 15 maart 2007

Op donderdag 15 maart 2007 vindt in de kantine van de Sporthal de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanvang om 20:00 uur precies (er is dan ook geen badminton in de Scholen Gemeenschap Reigersbos).

Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het in 2006 gevoerde beleid en worden de beleidsplannen voor 2007 gepresenteerd.

Agenda

1. Opening vergadering en vaststelling agenda
2. Notulen ALV 2006
3. Jaarverslag 2006
4. Financiële verantwoording 2006
5. Verslag kascommissie
6. Goedkeuring jaarverslag en financiële verantwoording, inhoudende decharge van het bestuur
7. Aftreden bestuursleden
8. Verkiezing bestuursleden
9. Benoeming kascommissie
10. Vooruitblik 2007
11. Begroting 2007 inclusief contributievoorstel
12. Rondvraag
13. Sluiting

Wij rekenen op uw komst!

Bestuur BV Gaasperdam

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.