Vooraankondiging Algemene Leden-vergadering op donderdag 17 maart 2011

De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal dit jaar worden gehouden op

DONDERDAG 17 MAART 2011

in de kantine van de Sporthal Gaasperdam om 20:00 uur.

Tot 17 maart aanstaande!

Namens het bestuur,

Frank Mulkens
secretaris BV Gaasperdam