Vacature Secretaris

De huidige secretaris, Arthur Koks, heeft aangeven zijn werkzaamheden niet langer te kunnen combineren met zijn werkzaamheden als bestuurslid Recreanten. Hij heeft derhalve de wens uitgesproken zijn werkzaamheden als secretaris over te dragen.

Derhalve bestaat op dit moment binnen het bestuur, naast de vacature voor bestuurslid Jeugd (zie ook hier), een:

Vacature Secretaris

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie kunnen zich vervoegen bij de voorzitter, persoonlijk of via de mail (voorzitter@bvgaasperdam.nl).

Hans van Os
voorzitter