21e Bees-Sport BV Gaasperdam Jeugdtoernooi 2018

Algemeen
Dit toernooi vindt plaats op zaterdag 26 mei 2018 in Sporthal Gaasperdam.
Het toernooi wordt georganiseerd voor jeugdspelers spelend in de jeugdcompetitie van seizoen 2017/2018 en vooral voor jeugdspelers die nog geen competitie spelen. Jeugdspelers die seniorencompetitie spelen kunnen echter ook deelnemen!

Discipline
Gespeeld kan worden in de spelsoorten Herendubbel, Damesdubbel, Enkelspel en Ouder/Kind. Hierin speelt één ouder met een kind. Minimum leeftijd “ouder” is 21 jaar. Iedere jeugddeelnemer mag zich maximaal 1 keer per onderdeel inschrijven. Deelnemers dienen er rekening mee te houden dat zij eventueel meerdere partijen direct achter elkaar moeten spelen.

Speelgerechtigdheid
Alle junioren-lid van de NBB-spelend in de jeugdcompetitie, of recreanten jeugd onder de 19. De toernooileiding kan spelers die zich, naar haar oordeel te laag inschrijven, in een hogere categorie plaatsen. De spelers worden zoveel mogelijk op eigen speelsterkte ingedeeld.

Wedstrijdsysteem
Het toernooi wordt gespeeld volgens het poulesysteem. Geprobeerd wordt om per onderdeel minimaal 3 partijen te spelen. Degene die zijn of haar partij verliest, telt de volgende partij op dezelfde baan waar hij/zij zojuist heeft gespeeld. De winnaar is verantwoordelijk voor het doorgeven van de eindstand aan de toernooileiding. Per partij wordt er gespeeld volgens het best-of-three games principe, waarbij diegene die als eerste 15 punten heeft de game wint (dus niet tot de 21 punten, en niet met minimaal 2 punten verschil).

Inschrijving
Je kunt je hier op de site opgeven.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 7,50 per onderdeel per persoon. Het inschrijfgeld dient contant te worden voldaan in de sporthal voor aanvang van het toernooi.

Locatie en speeltijd
Gespeeld zal worden in Sporthal Gaasperdam, Ravenswaaipad 5 te Amsterdam.
Afhankelijk van het aantal inschrijvingen is de speeltijd van 10.00 uur tot ca. 18.00 uur. Iedereen dient uiterlijk 09.45 uur aanwezig te zijn. Er zal gespeeld worden op 9 banen. Als bij de inschrijving een e-mailadres is ingevuld, zal de uitnodiging met routebeschrijving per e-mail worden verstuurd.

Shuttles
Nylon shuttles worden door de toernooileiding beschikbaar gesteld. Met instemming van de tegenstander kan er met veren shuttles worden gespeeld. Die moet je dan wel zelf mee nemen.

Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooicommissie.
De NBB, de Stichting Sporthal Gaasperdam, de Badminton Vereniging Gaasperdam, waaronder de toernooicommissie, stellen zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel opgedaan op of tijdens het toernooi, of voor verlies, diefstal of schade van persoonlijk eigendom.

Tot slot hopen wij een bijzonder prettig en sportief toernooi te kunnen bieden en wensen wij iedereen veel succes!